نشست تاشکند از گروه طالبان خواهان پذیرش پیشنهاد صلح شد

نشست تاشکند از گروه طالبان خواهان پذیرش پیشنهاد صلح شد

 براساس اعلامیه‌ی منتشر شده از نشست بین المللی تاشکند، اشتراک کنندگان این نشست از گروه طالبان خواست که پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را قبول کند.   در این اعلامیه آمده است که پیوستن طالبان به پروسه صلح و قطع روابط این...