نشست امنیتی بین سران کشورهای منطقه در کابل پایان یافت

نشست امنیتی بین سران کشورهای منطقه در کابل پایان یافت

در دومین روز نشست روئسای ستاد ارتش افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان، قرغزیستان، قزاقستان و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در بارۀ نبرد با هراس‌افگنی و جلوگیری از ورود هراس‌افگنان به داخل افغانستان...