نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل در آلمان برگزار خواهد شد

نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل در آلمان برگزار خواهد شد

نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل در شهر بن کشور آلمان امروز برگزار خواهد شد.   در این نشست نماینده‌گان نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان گردهم می‌آیند. نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل به مدت ۱۲ روز ادامه خواهد داشت. اشراک...