بزودی نشست اقتصادی میان افغانستان و ترکیه برگزار می‌شود

بزودی نشست اقتصادی میان افغانستان و ترکیه برگزار می‌شود

معین وزارت اقتصاد ترکیه از دادن انواع قرضه‌ها جهت توسعه سرمایه‌گذاری‌های ترک‌ها در بخش انرژی افغانستان خبر می‌دهند.   «فاتح متین» معین وزارت اقتصاد ترکیه گفت که بزودی یک نشست اقتصادی میان این کشور با افغانستان...