نشست اضطراری هواپیمای پاکستانی در انگلستان

نشست اضطراری هواپیمای پاکستانی در انگلستان

هواپیمای یک شرکت بین‌المللی هوایی پاکستانی که از شهر تورنتوی کانادا به قصد لاهور پاکستان پرواز کرده، پس از بند شدن تشناب‌اش در اثر استفاده مسافرین از کلوخ، در شهر منچستر انگلستان مجبور به نشست اضطراری شد. پرواز شماره...