نشست اضطراری ترکیه و اروپا برای مهار بحران پناهجویان

نشست اضطراری ترکیه و اروپا برای مهار بحران پناهجویان

رهبران ترکیه و اروپا در یک نشست اضطراری در بروکسل به منظور جستجوی یک راه حل برای مهار ساختن بحران پناهجویان در کشورهای اروپایی گردهم آمده‌اند. در این نشست اضطراری کشورهای اتحادیه اروپا متعهد شده‌اند که سه میلیارد یورو...