چهارمین نشست سالانه اتحادیه اروپا در کابل برگزار شد

چهارمین نشست سالانه اتحادیه اروپا در کابل برگزار شد

رئیس جمهور افغانستان امروز سه شنبه۴ ثور، در چهارمین نشست سالانه اتحادیه اروپا به منظور مبارزه با فساد در کابل برگزار شده بود، اشتراک کرد.   «محمداشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان طی سخنرانی در این نشست از مبارزه علیه...