نشستی سه جانبه برای حل مشکلات مرزی در کابل

نشستی سه جانبه برای حل مشکلات مرزی در کابل

وزارت دفاع کشور می‌گوید که پاکستان و مقام های فرماندهی مأموریت حمایت قاطع در هفته جاری، نشستی را روی موضوعات مرزی در کابل برگزار می‌کنند جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت گفته که در این نشست که سه شنبه جاری در کابل دایر...