نشر نامه‌های رد رمان “رابرت گالبرایت”

نشر نامه‌های رد رمان “رابرت گالبرایت”

جی کی رولینگ دو نامه از دو ناشری منتشر کرده‌ که در آن‌ها این ناشران پیشنهاد انتشار اولین رمان خانم رولینگ با نام مستعار رابرت گالبرایت را رد کرده بودند. این نامه‌ها مربوط به زمانی است که این نویسنده بریتانیایی برای...