مشکلات اقتصادی چرخه فعالیت ۱۰ نشریه را در هرات متوقف کرد

مشکلات اقتصادی چرخه فعالیت ۱۰ نشریه را در هرات متوقف کرد

از آغاز سال جاری تاکنون، بیش از ۱۰ نشریه به دلیل مشکلات اقتصادی از فعالیت بازمانده‌اند. نور احمد کریمی، مسئول بخش اطلاعات ادارۀ اطلاعات و فرهنگ هرات گفته است: "در حال حاضر بیش از ۳۰ نشریه شامل روزنامه، هفته نامه و...