آغاز دوباره نشرات رادیو سرحد بعد از ۲ ماه

آغاز دوباره نشرات رادیو سرحد بعد از ۲ ماه

گزارش‌ها حاکی از آن است که رادیو سرحد یکی از رادیوهای محلی ولایت غور بعد از ۲ ماه دوباره نشرات خود را آغاز کرده است.   معروف سیدی، مسئول این رسانه می‌گوید که آن‌ها نشرات شان را با کمترین امکاناتی که بیشتر آنرا از...