نشانه‌هایی که نشان می‌دهد ذهن‌تان از حد معمول قوی‌تر است

نشانه‌هایی که نشان می‌دهد ذهن‌تان از حد معمول قوی‌تر است

۱. تعادل احساس و منطق را برقرار می‌کنید. آدم‌هایی که ذهن قوی دارند می‌دانند احساسات چه‌طور تفکرشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آنها در تلاش برای گرفتن بهترین تصمیم‌های ممکن، تعادل احساس و منطق را برقرار می‌کنند. ۲....