نروژی‌ها شادترین مردم جهان هستند

نروژی‌ها شادترین مردم جهان هستند

به اساس گزارش تازه، نروژ شادترین مردم جهان شمرده می‌شوند و پس از این کشور، دانمارک در رده دوم شادترین کشور جهان قرار دارد. این نظرسنجی تحت نظر سازمان ملل متحد در ۱۵۵ کشور جهان صورت گرفته است و این در حالی است که نروژ سال...