نرخ گازمایع در غور به ۷۰ افغانی رسید

نرخ گازمایع در غور به ۷۰ افغانی رسید

بانزدیک شدن به فصل زمستان قیمت گاز در ولایت غور افزایش یافته واین موضوع زندگی مردم عادی را در این ولایت تقریبآ مختل نموده. شماری از اعضای شورای ولایتی غورمی گویند بلند رفتن نرخ گاز در این ولایت ضربه سنگینی را به مردم فقیر...