نخست وزیر چک با ورود مسلمانان به کشورش مخالفت کرد

نخست وزیر چک با ورود مسلمانان به کشورش مخالفت کرد

بوهوسلاو سوبوتکا، نخست وزیر جمهوری چک مخالفتش را باوجود جمعیت زیاد مسلمانان در کشورش اعلام کرد. وی افزود: "کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید قادر باشند تعداد مهاجرانی را که می پذیرند، خود انتخاب کنند.” نخست وزیر جمهوری چک...