نخست وزیر هنگری: رهبری اتحادیه اروپا در سیاست پذیرش مهاجرت ناکام است

نخست وزیر هنگری: رهبری اتحادیه اروپا در سیاست پذیرش مهاجرت ناکام است

ویکتور اوربان نخست وزیر هنگری از سران رهبری اتحادیه اروپا انتقاد کرد، او گفت که سیاست آن‌ها در قبال بحران مهاجرت ناکام است. نخست وزیر هنگری گفته که اروپا در موقعیتی نیست تا از شهروندان و مرزهای بیرونی‌اش حفاظت...