نخست وزیر عراق: اعضای داعش یا تسلیم می‌شوند یا کشته

نخست وزیر عراق: اعضای داعش یا تسلیم می‌شوند یا کشته

با نزدیک شدن نیروهای عراقی به موصل، آخرین پایگاه عمده داعش در یک شهر عراق، نخست وزیر عراق این گروه را ترغیب کرده است تسلیم شوند. حیدر عبادی درحالی که با لباس رزمی در تلویزیون دولتی عراق ظاهر شده بود گفت: "آنها چاره ای...