نخست وزیر آلمان خواستار اخراج مهاجران شد

نخست وزیر آلمان خواستار اخراج مهاجران شد

انگلا مرکل از حکومت فدرال و ایالات خواست که در زمینه پس فرستادن مهاجران همکاری نزدیک تری با یکدیگر داشته باشند. او گفت که بازگرداندن پناهجویان قبول ناشده باعث می شود که شمار بیشتری از آن ها آلمان را داوطلبانه ترک...