نخست‌وزیر عراق از پیروزی نیروهای دولتی این کشور ستایش کرد

نخست‌وزیر عراق از پیروزی نیروهای دولتی این کشور ستایش کرد

نخست‌وزیر عراق از پیروزی نیروهای دولتی این کشور ستایش کرد   حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق پس از تصرف کامل شهر موصل، از پیروزی نیروهای دولتی این کشور ستایش کرد. نخست‌وزیر عراق، از ارتش این کشور خواستار مبارزه جدی با...