نخستین گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران درباره برجام

نخستین گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران درباره برجام

بر اساس گزارش ها از ایران گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این کشور در مورد روند اجرای توافق‌نامه هسته‌ای بین ایران و دولتهای غربی موسوم به برجام در جلسه علنی مجلس ایران قرائت شده است. این گزارش می گوید که...