نخستین کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل در هرات برگزار گردید

نخستین کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل در هرات برگزار گردید

نخستین کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل متحد صبح امروز در ولایت هرات برگزار گردید.   برگزار کننده‌های این کنفرانس، هدف از ایجاد آن را توان‌مند سازی و نقش جوانان در صلح و توسعه پایدار عنوان می‌کنند. سیف الله حکیمی رئیس...