نخستین نمایشگاه روانشناسی در هرات برگزار شد

نخستین نمایشگاه روانشناسی در هرات برگزار شد

نخستین نمایشگاه روانشناسی روز گذشته در دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه هرات افتتاح شد.   بصیراحمد کریمی رئیس این دانشکده هدف از برگزاری آن را معرفی رشته روانشناسی عنوان نموده گفت: این اولین نمایشگاه روانشناسی در سطح...