نخستین نمایشگاه ارتباطات در هرات برگزار شد

نخستین نمایشگاه ارتباطات در هرات برگزار شد

امروز نمایشگاه دائمی ارتباطات در ولایت هرات برگزار شد در این نمایشگاه ۲۱۰ نوع آثار ارتباطی به نمایش گذاشته شد. نور احمد کریمی برگزارکننده این نمایشگاه به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت که هدف از برگزاری این نمایشگاه انتقال...