نخستین نمایشگاه آثار خطی قرآن در واشنگتن افتتاح شد

نخستین نمایشگاه آثار خطی قرآن در واشنگتن افتتاح شد

در نگارستان آرتور سکلر در واشنگتن دیسی ،گنجینه های از موزیم هنرهای اسلامی ترکیه به نمایش گذاشته شده است که در آن انواع مختلف نسخه های خطی قرآن با طرح و دیزاین مختلف میناتوری به چشم مى خورد. در آن نمایشگاه، نسخه های قرآن...