نخستین نسخۀ پیش نویس توافقنامۀ کنفرانس آب‌وهوا در پاریس به بحث گرفته شد

نخستین نسخۀ پیش نویس توافقنامۀ کنفرانس آب‌وهوا در پاریس به بحث گرفته شد

نخستین نسخۀ پیش‌نویس توافقنامۀ بیست و یکمین کنفرانس آب‌وهوا در پاریس روز گذشته به بحث گذاشته شد. قرار است نسخۀ نهایی این پیش‌نویس به‌منظور ارائه به‌عنوان توافقنامۀ این کنفرانس، روز پنجشنبه در اختیار شرکت‌کنندگان...