نخستین روز سال نو در هرات با رویدادهای ترافیکی سپری شد

نخستین روز سال نو در هرات با رویدادهای ترافیکی سپری شد

در نخستین روز سال نو در ولایت هرات در چندین رویداد ترافیکی ۲ تن کشته و ۱۵ تن دیگر هم زخم برداشتند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت "دو جوان بین سنین ۲۰ و ۲۵ سال که سرنشینان یک...