“ایتالیایی” نخستین رمان شکری المبخوت

“ایتالیایی” نخستین رمان شکری المبخوت

رمان "ایتالیایی" (الطلیانی) نوشته شکری المبخوت نویسنده تونسی برنده جایزه اصلی بوکر عربی در سال ۲۰۱۵ شد. مراسم معرفی برنده اصلی هشتمین دوره بوکر عربی، چهارشنبه شب در ابوظبی برگزار شد و آقای المبخوت توانست با نخستین رمان...