نخستین حمله عملیات عمری در هرات ناکام ماند

نخستین حمله عملیات عمری در هرات ناکام ماند

طالبان شب گذشته به یک پاسگاه سربازان پولیس در ولسوالی کشک کهنه حمله کردند. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات گفت که این حمله ابتدا شب گذشته در منطقۀ درزک این ولسوالی صورت گرفت. وی گفت طالبان با مقاومت شدید سربازان پولیس...