هیئت اداری کمیسیون انتخابات تعیین شد

هیئت اداری کمیسیون انتخابات تعیین شد

اعضای جدید کمیسیون انتخابات امروز هیئت اداری این کمیسیون را با برگزاری انتخابات، تعیین کردند. ملیحه حسن، عضو کمیسیون انتخابات گفت ۴ عضو این کمیسیون در کرسی‌های ریاست کمیسیون، معاون عملیاتی، معاون مالی اداری و منشی...