نجات یک غیرنظامی از نزد آدم ربایان در هرات

نجات یک غیرنظامی از نزد آدم ربایان در هرات

نیروهای امنیتی هرات یک ساکن ولسوالی اوبه را با همکاری موی سفیدان از نزد آدم ربایان نجات دادند.   جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفته است که طالبان مسلح این فرد را دو روز قبل در مسیر ولسوالی اوبه از موتر مسافربری پیاده...