سرور دانش: تصامیم و برنامه‌های انتخاباتی باید واضح و شفاف باشد

سرور دانش: تصامیم و برنامه‌های انتخاباتی باید واضح و شفاف باشد

سرور دانش معاون دوم رییس جمهوری افغانستان تأکید کرد: باید همه برنامه ها و تصامیم کمیسیون انتخابات در معرض دید رسانه ها و ناظرین باشد و هیچ کاری نباید به طور پنهانی انجام شود در حالی که برای تأمین شفافیت، علنی بودن همه...