نبیل: احسان غنی و عبدالله به مردم افغانستان استعفای‌شان از قدرت است

نبیل: احسان غنی و عبدالله به مردم افغانستان استعفای‌شان از قدرت است

رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، رییس‌جمهورغنی را به مداخله‌های بی‌جا در کار‌های نهادهای حکومتی متهم می‌سازد و می‌گوید که این مداخله‌ها به بحران‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی انجامیده‌است. رحمت‌الله نبیل،...