نبرد میان‌گروهی طالبان در پشتون زرغون ادامه دارد

نبرد میان‌گروهی طالبان در پشتون زرغون ادامه دارد

در نتیجۀ درگیری میان گروهی طالبان در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات، تاکنون حدود ۲۵ مرد جنگی از هردو طرف کشته و زخمی شدند. این درگیری ظهر روز گذشته آغاز شده و تاکنون به‌شدت جریان دارد. نثار احمد پوپل، ولسوالی این...