نبردها برای آزادی موصل؛ شهروندان بیشتری از این مناطق می‌گریزند

نبردها برای آزادی موصل؛ شهروندان بیشتری از این مناطق می‌گریزند

با نزدیک شدن نیروهای عراقی و پیشمرگه ها به موصل بر شمار شهروندانی که از این شهر می گریزند افزوده شده است. نیروهای عراقی از مردم در شهر موصل و مناطق اطراف خواسته اند بر فراز خانه هایشان پرچم سفید نصب کنند تا به هنگام...