واکنش ها در پیوند به نا امنی های اخیر هرات

واکنش ها در پیوند به نا امنی های اخیر هرات

سرقت های مسلحانه، قتل و ترورهای یک ماه اخیر که به گونه ایی در ولایت هرات بی پیشینه بوده ، نگرانی این افراد را بر انگیخته است. اینها شماری از اعضای مجمع مردمی هرات و برخی مسئولان ادارات دولتی و مردم اند که در تالار ابن سینا...