نا امنی ها در فراه، دسترسی دختران به آموزش و پرورش را محدود کرده است

نا امنی ها در فراه، دسترسی دختران به آموزش و پرورش را محدود کرده است

وجود نا امنی ها در ولایت فراه، سبب شده تا زمینه آموزش و پرورش برای دختران این ولایت محدود شود.   این چالش در ولسوالی های ولایت فراه بیشتر از مناطق مرکزی این ولایت گزارش شده است. کبرا عظیمی، رییس امور زنان ولایت فراه می...