نایاب ترین الماس دنیا فروخته شد

نایاب ترین الماس دنیا فروخته شد

در یک حراج در هنگ کنگ، یکی از بزرگترین و کمیاب ترین الماس های آبی رنگ فروخته شد. قیمت این سنگ به وزن ۱۰ قیراط،۳۲ میلیون دالر ارزش گذاری شد. این قیمت یک و نیم برابر بالاتر از قیمت شروع حراج بود. این سنگ قیمتی چون نگین در...