ناکامی مجلس سنا در میانجیگری بین حکومت و مجلس نمایندگان

ناکامی مجلس سنا در میانجیگری بین حکومت و مجلس نمایندگان

رییس مجلس سنا می‌گوید که تلاش این مجلس برای میانجیگری میان پارلمان و حکومت ناکام شده است. فضل‌هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا در نشست این مجلس گفت که او برای حل تقابل مجلس و حکومت چندین بار تلاش کرده با هیات اداری پارلمان...