ناکامی طالبان در سوء قصد به جان ورزش دوستان بادغیس

ناکامی طالبان در سوء قصد به جان ورزش دوستان بادغیس

مقام‌های امنیتی ولایت بادغیس می‌گویند روز گذشته از یک انفجار در استادیوم ورزشی این ولایت جلوگیری شد. عبدالرئوف تاج فرمانده پولیس ولایت بادغیس به نقل از مقام‌های امنیت ملی این ولایت به تلویزیون چکاد گفت: "افراد طالبان...