ناپدید شدن یک دیپلمات کوریای شمالی در لندن

ناپدید شدن یک دیپلمات کوریای شمالی در لندن

یکی از اعضای سفارت کوریای شمالی در لندن، بدون اطلاع قبلی انگلستان را به مقصدی نامعلوم ترک کرده است. رسانه های بریتانیایی مدعی شده اند که یکی از دیپلمات های سفارت کوریای شمالی در لندن به همراه خانواده خود اقدام به فرار به...