ناپدید شدن یک آبده تاریخی در جلال‌آباد

ناپدید شدن یک آبده تاریخی در جلال‌آباد

در میان سایر آبده‌های تاریخی شهر جلال‌آباد یکی هم مقبرۀ معروفی است که در مرکز این شهر موقعیت دارد. تا حال واضح نشده است که این مقبره مربوط کی است. درحالی‌که برخی‌ها آن را از یک راهبه بودایی می‌دانند ولی اکثریت باشندگان...