جاپان ناو جنگی برای همکاری با کشتی آمریکایی اعزام کرد

جاپان ناو جنگی برای همکاری با کشتی آمریکایی اعزام کرد

جاپان ناو جنگی‌اش را به‌خاطر کمک به یک کشتی آمریکایی به ماموریت اعزام کرده است. به اساس گزارش‌ها از جاپان، ناو هواپیما بر "ایزومو" به خاطر سوخت رسانی به کشتی‌های امریکایی به محل اعزام شده است. پیشتر امریکا ناو جنگی‌اش...