نام چهار عنصر جدید جدول مندلیف نهایی شد

نام چهار عنصر جدید جدول مندلیف نهایی شد

چهار عنصر جدید جدول مندلیف سرانجام جایگاه نهایی خود را در این جدول عناصر تناوبی پیدا کردند. در حال حاضر آیوپاک (اتحادیه بین‌المللی شیمی محض و کاربردی) اعلام کرده که نام این چهار عنصر جدید نهایی شده است. "نیهونیوم" عنصر...