نامۀ کودک یمنی به دبیرکل سازمان ملل

نامۀ کودک یمنی به دبیرکل سازمان ملل

یک کودک یمنی با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، از اقدام وی در حذف نام عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودکان یمنی انتقاد کرد و خطاب به وی نوشت: «آقای بان کی مون از عربستان نترس او کودکان یمنی را قتل‌عام می‌کند نه...