نامگذاری یک خیابان به نام شهدای قوای مسلح در نیمروز

نامگذاری یک خیابان به نام شهدای قوای مسلح در نیمروز

مقام های ولایت نیمروز خیابانی در این ولایت را به نام شهدای قوای مسلح نامگذاری کردند. محمد سمیع والی ولایت نیمروز در این باره گفت نامگذاری این خیابان به نام شهدای قوای مسلح کشور کار کوچکی است که برای سپاسگذاری از زحمات...