نامه سرگشاده جامعه مدنی در حوزه غرب افغانستان به سازمان ملل متحد

نامه سرگشاده جامعه مدنی در حوزه غرب افغانستان به سازمان ملل متحد

مسئولان در نهاد جامعه مدنی حوزه غرب افغانستان در هرات از آماده کردن یک نامه سرگشاده در پیوند به کشتار غیرنظامیان در حملات انتحاری و انفجاری مخالفان و تقدیم آن به سازمان ملل در آینده نزدیک خبر می‌‎دهند.   سید اشرف...