نامزد پیشنهادی حکومت برای وزارت داخله

نامزد پیشنهادی حکومت برای وزارت داخله

بر اساس گزارش تازه رویترز قرار است که نور الحق علومی وزیر امور داخله از وظیفه‌اش استعفا دهد. رویترز گزارش داده که دلیل استعفا آقای علومی گسترش ناامنی‌ها در اکثر مناطق کشور می‌باشد. به گزارش این روزنامه معتبر انگلیسی...