تاکید مجلس نمایندگان به معرفی نامزد وزیران جدید

تاکید مجلس نمایندگان به معرفی نامزد وزیران جدید

مجلس نمایندگان بار دیگر از حکومت خواست تا بجای هفت وزیر سلب صلاحیت شده وزرای جدید را جهت گرفتن رای اعتماد به این مجلس معرفی کند. عبدالرئوف ابراهیمی رییس این مجلس گفته است که این استیضاح قطعاً تقابل نبوده و بخاطر همکاری...