فهرست نامزدان شورای ولسوالی­های هرات هنوز اعلام نشده است

فهرست نامزدان شورای ولسوالی­های هرات هنوز اعلام نشده است

مسئولان کمیسیون انتخابات هرات می­گویند که فهرست نامزدان شورای ولسوالی­های هرات از سوی مرکز اعلام نشده است.   داود صدیق زاد رییس کمیسیون انتخابات هرات به تلویزیون چکاد می­گوید که آنان اسناد نامزدان شورای ولسوالی­ها...