نامزدی فیلم تکان دهنده هندی برای اسکار

نامزدی فیلم تکان دهنده هندی برای اسکار

یک فیلم تریلر به زبان تامیلی به عنوان نامزد هند برای حضور در بخش اسکار به زبان غیرانگلیسی جوایز اسکار معرفی شده است. فیلم "بازجویی" درام جنایی جسورانه ای در توصیف بی رحمی و فساد در پولیس هند است. مرد جوان و بی خانمانی پس از...